Ο επόμενος διαγωνισμός μας έχει ένα εύκολο γεωμετρικό θέμα. Ο τίτλος αυτού, "Circle"! Ζητάμε από εσάς φωτογραφίες στις οποίες να εμφανίζεται κάτι που να έχει τη μορφή κύκλου, ακόμα και σφαίρας ή έλλειψης! Δεν χρειάζεται απαραίτητα να φωτογραφίσετε αντικείμενα. Πχ ένα graffiti ή τα σύννεφα στον ουρανό, θα γίνουν κανονικά δεκτά, αρκεί φυσικά το κεντρικό αντικείμενο της φωτογραφίας να είναι ο κύκλος. Καλές λήψεις!

Λήξη διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός έχει λήξει

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών

1