• 308
  • 228

Γιώργος Τσιλεπίδης

Το ταξίδι για την φωτογραφία ξεκίνησε το 2010 όταν αγόρασα την πρώτη μου φωτογραφική μηχανή. Έκτοτε, φωτογραφίζω συστηματικά καθώς ασχολούμαι κατά κύριο λόγο με την φωτογραφία τοπίου.