Σεβαστή Σέβη

Αγαπώ την φωτογραφία. Χρώματα. Στιγμές. Ζωή. ❤ Φωτογραφική ποίηση-Poetic phogography : https://m.facebook.com/profile.php?id=1318470101552954&ref=content_filter

  • 53
  • 42