• 5
  • 6

Κωνσταντίνος Φινές

Είμαι απλά ένας μαθητής της Β Λυκείου που λατρεύει την φωτογραφία και εκφράζεται μέσα από αυτήν!