• 150
  • 134

Ζωή Μαστέλλου

• Πετυχημένος είναι αυτός που χτίζει κάστρα με τις πέτρες που του πέταξαν άλλοι! 💭