• 134
  • 127

Ζωή Μαστέλλου

• Πετυχημένος είναι αυτός που χτίζει κάστρα με τις πέτρες που του πέταξαν άλλοι! 💭