Πάρε μέρος στους ενεργούς διαγωνισμούς

Ανακάλυψε τις καλύτερες φωτογραφίες της κοινότητας

Ενημερώσου μέσα από φωτογραφικά άρθρα

Διαγωνισμοί

Πάρε μέρος στους θεματικούς μας διαγωνισμούς και ανέβασε τη δική σου συμμετοχή

Φωτογραφίες

Διεκδίκησε μια θέση ανάμεσα στις καλύτερες φωτογραφίες της κοινότητας

[#<Photo id: 55686, user_id: 11954, title: "knowledge is power", image_file_name: nil, image_content_type: nil, image_file_size: nil, image_updated_at: nil, created_at: "2019-10-14 15:04:59", updated_at: "2019-10-14 15:05:04", make: "Canon", model: "EOS 6D", shutter_speed: "1/800", iso: 100, f_number: 1.8, focal_length: "50", width: 0, height: 0, lens: nil, image_data: "{\"original\":{\"id\":\"photos/55686/original_c25951a2b...">, #<Photo id: 52242, user_id: 19856, title: "Welcome", image_file_name: "DSC00644jhgfthj.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 2407359, image_updated_at: "2019-05-27 17:27:31", created_at: "2019-05-27 17:27:42", updated_at: "2019-09-10 11:59:10", make: "SONY", model: "ILCE-3000", shutter_speed: "1/30", iso: 3200, f_number: 5.6, focal_length: "55", width: 5456, height: 3632, lens: nil, image_data: "{\"original\":{\"storage\":\"store\",\"id\":\"photos/52242/...">, #<Photo id: 55935, user_id: 3358, title: "Glass Mask No1", image_file_name: nil, image_content_type: nil, image_file_size: nil, image_updated_at: nil, created_at: "2019-10-17 19:11:46", updated_at: "2019-10-17 19:11:53", make: "Canon", model: "EOS 6D", shutter_speed: "1/25", iso: 320, f_number: 4.5, focal_length: "50", width: 0, height: 0, lens: nil, image_data: "{\"original\":{\"id\":\"photos/55935/original_ef588ae28...">, #<Photo id: 55661, user_id: 5183, title: "", image_file_name: nil, image_content_type: nil, image_file_size: nil, image_updated_at: nil, created_at: "2019-10-14 14:09:39", updated_at: "2019-10-14 14:17:26", make: "", model: "", shutter_speed: "", iso: nil, f_number: nil, focal_length: "", width: 0, height: 0, lens: nil, image_data: "{\"original\":{\"id\":\"photos/55661/original_f1f44c701...">, #<Photo id: 55762, user_id: 3640, title: "3", image_file_name: nil, image_content_type: nil, image_file_size: nil, image_updated_at: nil, created_at: "2019-10-14 20:48:32", updated_at: "2019-10-14 20:53:51", make: "NIKON CORPORATION", model: "D7200", shutter_speed: "1/4000", iso: 125, f_number: 1.4, focal_length: "50", width: 0, height: 0, lens: nil, image_data: "{\"original\":{\"id\":\"photos/55762/original_3d65f89bc...">]

Γίνε κι εσύ μέλος στη μεγαλύτερη ελληνική φωτογραφική κοινότητα