Πάρε μέρος στους ενεργούς διαγωνισμούς

Ανακάλυψε τις καλύτερες φωτογραφίες της κοινότητας

Ενημερώσου μέσα από φωτογραφικά άρθρα

Διαγωνισμοί

Πάρε μέρος στους θεματικούς μας διαγωνισμούς και ανέβασε τη δική σου συμμετοχή

Φωτογραφίες

Διεκδίκησε μια θέση ανάμεσα στις καλύτερες φωτογραφίες της κοινότητας

[#<Photo id: 53164, user_id: 16990, title: "", image_file_name: "διαγωνισμος_2.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 1967106, image_updated_at: "2019-06-15 14:52:29", created_at: "2019-06-15 14:52:37", updated_at: "2019-06-15 15:53:06", make: "", model: "", shutter_speed: "", iso: nil, f_number: nil, focal_length: "", width: 4733, height: 3161, lens: nil>, #<Photo id: 40969, user_id: 20205, title: "sinking and flying", image_file_name: "A.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 1336685, image_updated_at: "2018-10-15 12:42:43", created_at: "2018-10-15 12:42:47", updated_at: "2018-10-15 12:42:47", make: "NIKON CORPORATION", model: "D750", shutter_speed: "1/80", iso: 50, f_number: 8.0, focal_length: "14", width: 2048, height: 1367, lens: nil>, #<Photo id: 53062, user_id: 19309, title: nil, image_file_name: "LRM_EXPORT_20190613_220703.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 3021067, image_updated_at: "2019-06-13 19:19:17", created_at: "2019-06-13 19:19:22", updated_at: "2019-06-13 19:19:22", make: "NIKON CORPORATION", model: "D3400", shutter_speed: "1/1000", iso: 100, f_number: 4.5, focal_length: "35", width: 4196, height: 2364, lens: nil>, #<Photo id: 53095, user_id: 20969, title: nil, image_file_name: "PSX_20190511_223047.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 934423, image_updated_at: "2019-06-14 06:56:22", created_at: "2019-06-14 06:56:32", updated_at: "2019-06-14 06:56:32", make: "SONY", model: "ILCE-7", shutter_speed: "1/320", iso: 50, f_number: 8.0, focal_length: "28", width: 6000, height: 4000, lens: nil>, #<Photo id: 52972, user_id: 21914, title: "Chaos", image_file_name: "897F2744-C2A1-4121-B8AF-5F593B1AC1E2.jpg", image_content_type: "image/jpeg", image_file_size: 1183915, image_updated_at: "2019-06-10 17:27:16", created_at: "2019-06-10 17:27:21", updated_at: "2019-06-10 17:27:21", make: "Apple", model: "iPhone 6s", shutter_speed: "1/50", iso: 40, f_number: 2.2, focal_length: "4.15", width: 2094, height: 3724, lens: nil>]

Γίνε κι εσύ μέλος στη μεγαλύτερη ελληνική φωτογραφική κοινότητα