Όροι συμμετοχής

1. Οι φωτογραφίες που ανεβάζετε για να συμμετέχετε στους διαγωνισμούς πρέπει να έχουν τραβηχτεί από εσάς. Δηλαδή να κατέχετε τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογραφίας. Σε αντίθετη περίπτωση το photocontest.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών.

2. Οι συμμετέχοντες ανεβάζουν με δική τους ευθύνη τις φωτογραφίες τους. Σε περίπτωση που κάποιος τρίτος χρησιμοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο κάποια από τις φωτογραφίες, το photocontest.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

3. Απαιτείται έγκριση από τους διαχειριστές ώστε να γίνουν δεκτές οι φωτογραφίες! Για να γίνει δεκτή μία φωτογραφία πρέπει να είναι εντός θέματος και να μην περιέχει πορνογραφικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο! Σε αντίθετη περίπτωση η φωτογραφία θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό και ο διαγωνιζόμενος θα ενημερωθεί με ανάλογο e-mail.

4. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ενιαίες και όχι κολάζ περισσοτέρων από μία φωτογραφιών. Εξαιρούνται συγκεκριμένοι διαγωνισμοί στους οποίους θα ανακοινώνεται η δεκτή χρήση κολάζ, μαζί με την ανακοίνωση του θέματος.

5. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε δύο ή περισσότερους διαγωνισμούς με την ίδια φωτογραφία. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε νέο διαγωνισμό πρέπει να στείλετε μια διαφορετική φωτογραφία από τους προηγούμενους διαγωνισμούς που είχατε λάβει μέρος.

6. Κάθε διαγωνιζόμενος επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο ένα προφίλ χρήστη.

7. Σε περίπτωση που στην φωτογραφία υπάρχει κάποιος τρίτος, ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει πάρει την άδειά του πριν το ανέβασμα της φωτογραφίας του και να τον έχει ενημερώσει για την δημοσίευσή της στην σελίδα μας. Στην αντίθετη περίπτωση το photocontest.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη!

8. Με το ανέβασμα της φωτογραφίας σας και την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό, αυτόματα σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους συμμετοχής των διαγωνισμών!