Ο επεξεργαστής αποτελεί αναμφίβολλα την καρδιά μίας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και η σωστή σχεδίασή του είναι εξίσου σημαντική με τη δημιουργία ενός καλού αισθητήρα. Πολλές εταιρείες, μάλιστα, αναλαμβάνουν να κατασκευάσουν οι ίδιες τους επεξεργαστές που χρησιμοποιούν οι ψηφιακές τους μηχανές, αφού πλέον, ο επεξεργαστής είναι ένα από τα ατού των εταιριών στον πίνακα των τεχνικών χαρακτηριστικών των μηχανών.

Οι κυριότερες λειτουργίες που αναλαμβάνει να ελέγξει και να πραγματοποιήσει ένας επεξεργαστής μίας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής είναι οι εξής:

 

Λειτουργία Μνήμης Buffer

Πρόκειται για τη μνήμη στην οποία αποθηκεύονται προσωρινά οι εικόνες πριν επεξεργαστούν. Όσο μεγαλύτερη είναι η χωρητικότητα της μνήμης buffer, τόσο περισσότερες συνεχόμενες φωτογραφίες μπορεί να τραβήξει μία μηχανή. Λόγω της μεγάλης σημασίας που έχει το buffer, όλες οι DSLR ενσωματώνουν αυτή τη μνήμη σε ξεχωριστό τσιπ.

 

Λειτουργία Demosaicing

Γνωστή και ως "χρωματική σύνθεση", αποτελεί τη λειτουργία κατά την οποία ο επεξεργαστής της μηχανής αποδίδει το χρώμα που αντιστοιχεί σε κάθε pixel, συνεκτιμώντας τις τιμές των γειτονικών εικονοστοιχείων.

 

Λειτουργία Μείωσης Θορύβου

Πρόκειται για ειδική λειτουργία που είναι απαραίτητη για τον περιορισμό τού ηλεκτρονικού θορύβου. Βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας, αλλά αυξάνει τον χρόνο δημιουργίας της φωτογραφίας και έχει επίπτωση στην ευκρίνειά της.

 

Λειτουργία Δημιουργίας Εικόνας

Η δημιουργία μιας σωστής ψηφιακής εικόνας απαιτεί την εφαρμογή πολλών παραμέτρων, όπως η ισορροπία λευκού (white balance), το επίπεδο τεχνητής οξύτητας (sharpening), ο βαθμός του κοντράστ (contrast), του κορεσμού των χρωμάτων (saturation) κλπ.

 

Συμπίεση Εικόνας

Κατά τη διάρκεια της συμπίεσης, ο επεξεργαστής καλείται να εφαρμόσει περίπλοκους αλγορίθμους που θα οδηγήσουν στη δημιουργία μικρότερων αρχείων χωρίς σημαντικές απώλειες στην ποιότητα της εικόνας. Η ποιότητα και ο χρόνος συμπίεσης παίζουν καθοριστικό ρόλο.

 

Προγραμματισμός βάσει των επιλογών του χρήστη

Ο επεξεργαστής της ψηφιακής μηχανής μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες κάθε χρήστη. Ο προγραμματισμός γίνεται με τη βοήθεια ειδικών ρυθμίσεων που προσφέρονται στο μενού της μηχανής.