Στο παρελθόν, οι εταιρείες έπρεπε να αγοράζουν εξοπλισμό όπως servers, βάσεις δεδομένων και άλλες υποδομές. Σήμερα, το cloud computing απαιτεί από τους πελάτες απλώς να εγγραφούν σε ένα πακέτο υπηρεσιών, για τόσο χρονικό διάστημα, όσο οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Με την τεχνολογία cloud, οι εταιρείες οποιουδήποτε μεγέθους μπορούν να αποτελέσουν μέρος της μεγάλης συγκεντρωτικής υποδομής ΙΤ και να επωφεληθούν από τις οικονομίες κλίμακας που προηγουμένως ωφελούσαν μόνο λίγους.

 

 

Η μετακίνηση των διαδικασιών σάρωσης και εκτύπωσης στο cloud ανοίγει νέες δυνατότητες για τις εταιρείες, ώστε να βελτιώσουν τις ροές εργασιών γραφείου και να αυξήσουν την παραγωγικότητα. Ειδικά σήμερα, που περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ εργάζονται εκτός γραφείου, προκύπτει επίσης το ερώτημα, πώς μπορεί η οικιακή εκτύπωση και σάρωση να είναι τόσο αποτελεσματική και ενταγμένη στις επιχειρησιακές διαδικασίες.

Το Canon uniFLOW Online είναι μια λύση διαχείρισης για εκτύπωση και σάρωση που βασίζεται στο cloud, επιτρέποντας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις ροές των εργασιών τους και να αυξήσουν την παραγωγικότητα μέσα και έξω από το γραφείο, χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης ενός τοπικού διακομιστή (server).

Το Canon uniFLOW Online είναι μια λύση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του περιβάλλοντος εκτύπωσης και σάρωσης γραφείου. Παρέχει διαχείριση εκτυπώσεων στο cloud με διάφορες μεθόδους υποβολής εργασιών, καθώς και ολοκληρωμένες λειτουργίες διαχείρισης σάρωσης cloud. Οι εταιρείες μπορούν να παρακολουθούν το κόστος εκτύπωσης, σάρωσης και αντιγραφής και να εξάγουν αναφορές, ώστε να έχουν μια λεπτομερή εικόνα του κόστους επεξεργασίας εγγράφων τους στον πολυλειτουργικό εκτυπωτή.

Το Canon uniFLOW Online σε συνδυασμό με τις συσκευές Canon MFP αυξάνει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σάρωσης στη συσκευή, προσφέροντας ενοποίηση με διάφορους προορισμούς αποθήκευσης στο cloud (Box, Dropbox, Evernote®, Google Drive™, Microsoft OneDrive®, Microsoft OneDrive® for Business, Microsoft SharePoint® Online), και επιλεγμένο λογισμικό διαχείρισης εγγράφων, με υψηλή ακρίβεια οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων – OCR, και υψηλό επίπεδο συμπίεσης εγγράφων. Οι προκαθορισμένες ροές εργασίας σάρωσης ακολουθούν το χρήστη στις κοινόχρηστες συσκευές MFP.

Η εκτύπωση από το cloud είναι επίσης δυνατή, απευθείας από τη συσκευή: Τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στους υποστηριζόμενους προορισμούς αποθήκευσης στο cloud, είναι προσβάσιμα στη συσκευή MFP, μετά τον έλεγχο ταυτότητας και είτε εκτυπώνονται, είτε αποθηκεύονται στη σειρά προτεραιότητας, για μεταγενέστερη εκτύπωση. Υποστηρίζεται μια μεγάλη ποικιλία μορφών εγγράφων. Μια προεπισκόπηση εργασίας είναι διαθέσιμη και οι επιλογές φινιρίσματος μπορούν να τροποποιηθούν απευθείας στη συσκευή, πριν από την εκτύπωση.

Το Canon uniFLOW Online υποστηρίζει μεγάλους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές, αλλά και μικρότερους εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών all-in-one και απλής λειτουργίας. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα συσκευών που είναι ιδανικές για επαγγελματική χρήση στα οικιακά γραφεία.

Οι απασχολούμενοι που εργάζονται εκτός γραφείου, μπορούν να εκτυπώνουν απευθείας από τη συσκευή τους, με άμεση απελευθέρωση εργασίας, ενώ εξακολουθούν να παρακολουθούν το κόστος.

Εάν η συσκευή βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με τον εργαζόμενο και παρακολουθείται συνεχώς, συχνά δεν είναι απαραίτητη η ασφαλής εκτύπωση. Εάν, από την άλλη πλευρά, η συσκευή χρησιμοποιείται τακτικά σε κοινή βάση με τα μέλη της οικογένειας, η ασφαλής εκτύπωση για εταιρικά έγγραφα είναι επίσης εφικτή. Τα έγγραφα μπορούν να αποδεσμευτούν μετά τον έλεγχο ταυτότητας με κωδικό PIN.

Οι ροές εργασίας σάρωσης ακολουθούν τους χρήστες από συσκευή σε συσκευή. Αυτό ισχύει και για μια συσκευή οικιακού γραφείου. Η ίδια διαμόρφωση χειρισμού και προφίλ σάρωσης είναι διαθέσιμα στο οικιακό γραφείο καθώς και στο χώρο εργασίας.

Κατά την επιστροφή στο γραφείο, οι χρήστες μπορούν να στέλνουν εργασίες εκτύπωσης και από τις φορητές συσκευές τους (κινητά τηλέφωνα, tablets) και να τυπώνουν άμεσα στις συσκευές MFP της Canon, ή να κάνουν μια υποβολή εργασίας μέσω φορητής συσκευής από email, όταν είναι ενεργοποιημένο το uniFLOW Οnline.

Με το uniFLOW Online, η αποδοτική εκτύπωση και σάρωση εγγράφων εκτός γραφείου μπορεί να προστεθεί απρόσκοπτα στην υπάρχουσα υποδομή εκτύπωσης και σάρωσης του γραφείου.

Το Canon uniFLOW Online βασίζεται στο cloud και φιλοξενείται στο Microsoft Azure. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις – μία χωρίς χρέωση (uniflow Online Express), η οποία συνοδεύει όλες τις συσκευές imageRUNNER Advance, και μια συνδρομητική έκδοση με περισσότερες δυνατότητες. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις εσωτερικού server, και η αρχική ρύθμιση παραμέτρων, όπως και η συνεχής διαχείριση του συστήματος μπορούν να εκτελεστούν εξ αποστάσεως, απαιτώντας λιγότερους πόρους ΙΤ και κόστος για τη συντήρηση του συστήματος.