Οι νικητές κερδίζουν προβολή από όλα τα μέσα του Photo Contest σε Facebook και Instagram