Σε μία κίνηση που θυμίζει... αυτοκινητοβιομηχανία προέβη η Nikon με την ανακοίνωσή της για ανάκληση συγκεκριμένων μοντέλων Nikon F6.

Πιο συγκεκριμένα, τα αίτια της ανάκλησης είναι η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής οδηγίας RoHs τον Ιούλιο του 2019, η οποία περιορίζει και ελέγχει τα επίπεδα φθαλικού διβουτυλίου (DBP) το οποίο ενδέχεται να υπάρχει σε μέρη ηλεκτρονικών συσκευών.

Ύστερα από έρευνα της Nikon, εντοπίστηκαν εξαρτήματα σε 152 F6 τα οποία ενδέχεται να περιέχουν μεγαλύτερη τιμή φθαλικού διβουτυλίου από αυτή που ορίζει η Ευρωπαϊκή οδηγία.

 

 

"Οι συγκεκριμένες μηχανές δεν έχουν πρόβλημα ποιότητας, λειτουργικότητας ή απόδοσης και δεν μπορεί να επηρεάσει την υγεία του χρήστη, οπότε μπορείτε να τις χρησιμοποιείται κανονικά". αναφέρει χαρακτηριστικά η Nikon, ενώ παράλληλα διευκρινίζει ότι η αντικατάσταση των εξαρτημάτων θα γίνεται χωρίς χρέωση.

Για την ιστορία, η Nikon F6 παρουσιάστηκε το 2004 και αποτελεί ένα από τα τελευταία επαγγελματικά μοντέλα με φιλμ της Nikon. 

 

Ακολουθούν οι σειριακοί αριθμοί των Nikon F6 που ανακαλούνται:

0035842, 0035862, 0035867, 0035868, 0035869, 0035870, 0035871, 0035872, 0035873, 0035909, 0035910, 0035911, 0035912, 0035913, 0035914, 0035915, 0035916, 0035917, 0035918, 0035919, 0035920, 0035921, 0035922, 0035923, 0035924, 0035925, 0035926, 0035927, 0035928, 0035929, 0035930, 0035932, 0035934, 0035941, 0035942, 0035943, 0035944, 0035945, 0035946, 0035947, 0035948, 0035949, 0035950, 0035951, 0035952, 0035953, 0035954, 0035955, 0035956, 0035957, 0035958, 0035959, 0035968, 0035969, 0035970, 0035971, 0035972, 0035973, 0035974, 0035975, 0035976, 0035977, 0035978, 0035979, 0035980, 0035981, 0035983, 0035984, 0035985, 0035986, 0035987, 0035989, 0035990, 0035991, 0035992, 0036010, 0036011, 0036012, 0036013, 0036014, 0036015, 0036016, 0036017, 0036018, 0036019, 0036020, 0036021, 0036022, 0036023, 0036024, 0036025, 0036026, 0036027, 0036028, 0036029, 0036030, 0036031, 0036032, 0036033, 0036034, 0036035, 0036036, 0036037, 0036038, 0036039, 0036041, 0036042, 0036043, 0036045, 0036046, 0036047, 0036048, 0036049, 0036050, 0036051, 0036052, 0036053, 0036056, 0036057, 0036058, 0036062, 0036112, 0036114, 0036116, 0036130, 0036133, 0036134, 0036135, 0036136, 0036137, 0036138 ,0036139, 0036140, 0036141, 0036142, 0036147, 0036149, 0036153, 0036154, 0036155, 0036156, 0036157, 0036158, 0036159, 0036160, 0036161, 0036162, 0036165, 0036177, 0036188, 0036189, 0036191

 

Πηγή: PetaPixel