Η φωτογράφηση κινούμενων θεμάτων είναι μια καλή ευκαιρία για κάθε φωτογράφο προκειμένου να πειραματιστεί με κάτι καινούριο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αποτυπώσεις ένα θέμα το οποίο κινείται, δίνοντας περισσότερο ενδιαφέρον σε αυτό το "είδος" φωτογραφίας.

 

Εστίαση

Η εστίαση αποτελεί πραγματική πρό­κληση στη φωτογράφηση κινού­μενων θεμάτων, ειδικά όταν αυτά βρί­σκονται σε μικρή απόσταση από τη μηχανή και κινούνται με μεγάλη ταχύ­τητα. Για τέτοιες περι­πτώ­σεις υπάρχει η συνεχής αυτό­ματη εστίαση (continuous AF) που επιτρέ­πει στη μηχανή να εστιάζει καθ’ όλη τη διάρ­κεια που κρατείται πατημένο το πλήκτ­ρο. Το αντίθετο συμβαίνει με το πρόγραμμα single-shot.

Γενικότερα, οι σύγχρονες επαγγελματικές μηχανές είναι εξοπλι­σμένες με εξελιγμένα συστήματα εστί­ασης τα οποία διαθέτουν διάφορα προ­γράμ­ματα, αλλά και τρόπους παρα­μετρο­ποίησης της εστίασης. Έτσι, ακό­μα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε έναν αγώνα της Formula 1, μπορείτε να έχετε ακριβώς το αποτέλεσμα που θέλετε.

 

Φωτογραφία: Ιωάννης Ζορμπάς

 

Πάγωμα της κίνησης

Συνήθως, στη φωτογράφηση κινούμε­νων θεμάτων, το ζητούμενο είναι το πάγωμα της κίνησης. Αυτό επιτυγχά­νεται με μία γρήγορη ταχύ­­τη­τα κλεί­στρου. Στις compact, όπου η χειρο­κίνητη επιλογή ταχύτητας κλεί­στρου δεν είναι διαθέσιμη, ο φωτο­γρά­φος πρέπει να βασιστεί στο υπο­πρόγραμμα φωτο­γρά­φη­σης σπορ, που θέτει ως κύρια προτεραιότητα τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα κλείστρου.

Ως γνωστόν, η ταχύτητα κλεί­στρου εξαρτάται άμεσα από την τιμή του διαφράγματος. Συνεπώς, όσο πιο φωτεινός είναι ένας φακός κι όσο πιο ανοιχτό είναι το μέγιστο διάφραγμά του, τόσο γρηγορότερη ταχύτητα μπορεί να επιλέξει ο χρήστης ή η ίδια μηχανή. Όταν η τιμή τού διαφράγματος δεν επιτρέπει την επιλογή μεγάλων τα­χυτήτων, η μόνη λύση είναι η αύξη­ση της ευαισθη­σίας, με κόστος βέ­βαια τον εντονό­τερο θόρυβο.

Το πόσο γρήγορη πρέπει να είναι η ταχύτητα κλείστρου προκει­μέ­νου να παγώσει ένα θέμα, εξαρτά­ται από την ταχύτητα με την οποία αυτό κινείται. Για παράδειγμα ένας δρομέ­ας “παγώνει” θεωρητικά εύκολα με τα­χύτητα 1/250sec, ενώ οι έλικες ενός ελι­κοπτέρου απαιτούν ταχύτητα του­λάχιστον 1/4000sec.

 

Πάγωμα της κίνησης με χρήση φλας

Από τα παραπάνω που διαβάσαμε μπορεί εύκολα να προκύψει η εξής εύλογη απορία: Πώς θα χρησιμοποι­ήσω υψηλή ταχύτητα για να παγώσω την κίνηση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού; Δεδομένου ότι με υψηλές ταχύ­τητες κλείστρου η ποσότητα του φωτός που εισ­έρ­χεται στον αισθητήρα μειώ­νε­ται ακόμη περισσότερο, η χρήση υψη­λού ISO φαίνεται αναποτελεσμα­τική.

Τη λύση σε αυτές τις περιπτώ­σεις έρχεται να δώσει το φλας, καθώς μία από τις ικανότητες που έχει, πέρα από το να προσθέτει φως, είναι να “παγώνει” τον χρόνο. Ακόμη και με χρήση αργής ταχύτητας κλείστρου, το φλας μπορεί να αποτυ­πώσει ακίνητο ένα θέμα το οποίο κινείται.

 

Φωτογραφία: Ιωάννης Ζορμπάς

 

Αργή ταχύτητα κλείστρου

Πιθανόν να έχετε δει φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται μια παρα­μυ­θένια παραλία, με το νερό να φαί­νεται σαν να έχει μια απαλή υφή ή δρόμοι τη νύχτα με τα φώτα των αυτοκινήτων να διαγράφουν την κίνη­σή τους με γραμ­μές ή ένα νυχτερινό star trail όπου καταγράφεται η κίνηση των αστεριών. Αυτές και πολλές ακόμη περιπτώ­σεις απαιτούν τη χρή­ση τριπό­δου και φυσικά μία αργή ταχύ­τητα κλείστρου.

Όταν, λοιπόν, θέλουμε να κατα­­γράψουμε την πορεία μίας κίνησης, είτε μικρή, είτε μεγάλη, εκτός από μια αργή ταχύτητα κλείστρου, θα χρεια­στούμε κι ένα τρίποδο. Το τρίποδο είναι απαραίτητο έτσι ώστε να κρατηθεί ο περιβάλλοντας χώρος εστι­ασμένος και σταθερός, όσο το κινού­μενο θέμα θα κινείται ελεύθερα μέσα στο κάδρο.

 

Στη φωτογραφία αυτή η χρήση αργής ταχύτητας κλείστρου έχει βοηθήσει στην αποτύπωση της κίνησης του τραμ. Παρόλο που το βαγόνι έχει βγει “κουνημενο”, δεν μας ενοχλεί, ίσα ίσα που το στοιχείο αυτό είναι που δίνει ενδιαφέρον στην εικόνα. Αν το τραμ είχε “παγώσει” με μια πιο γρήγορη ταχύτητα κλείστρου, το νόημα όλης της εικόνας θα άλλαζε.
Φωτογραφία: Γιώργος Μασχαλίδης

 

Τεχνική Panning

Πρόκειται για μία τεχνική φωτογράφη­σης που επιτρέπει να βγαίνει σταθερό το κινούμενο θέμα, την ίδια στιγμή που όλος ο υπόλοιπος περιβάλλοντας χώρος φαίνεται να βρίσκεται σε μια αέναη και ασαφή κίνηση.

 

Φωτογραφία: Γιώργος Ξανθινάκης

 

Για περισσότερα σχετικά με αυτήν τη τεχνική μπορείτε να διαβάσετε στο αναλυτικό μας άρθρο σχετικά με το Panning.

 

Εσείς πώς συνηθίζετε να αποτυπώνετε ένα θέμα το οποίο κινείται; Πείτε μας στα σχόλια!